Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 156/RMČ/2022


k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

převod peněžních prostředků ve výši 420.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit převod peněžních prostředků ve výši 420.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918


T: 31. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, ZŠ Chvaletická 918