Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 157/RMČ/2022


k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnostiRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnosti dle přílohy č. 1 (pouze v tiskové podobě)

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za I. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnosti


T: 15. 4. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ředitelé ZŠ a MŠ