Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 158/RMČ/2022


k návrhu na přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti" určeného pro děti přicházející z Ukrajiny zasažené válkou v období od 22. 3. - 30. 6. 2022Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti" určeného pro děti přicházející z Ukrajiny zasažené válkou v období od 22. 3. - 30. 6. 2022 pro základní školy zřizované městskou částí Praha 14

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

seznámit ředitele základních škol s udělením souhlasu k přijetí finančního daru


T: 22. 3. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ředitelé ZŠ, OPKČ