Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 161/RMČ/2022


k upřesnění podmínek pro výstavbu MŠ HutěRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s odesláním žádosti k upřesnění podmínek pro výstavbu MŠ Hutě Pražské developerské společnosti, příspěvkové organizaci, se sídlem U Radnice 10/2, 110 00 Praha 1 dle přílohy č. 1

 

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit odeslání žádosti k upřesnění podmínek pro výstavbu MŠ Hutě Pražské developerské společnosti, příspěvkové organizaci


T: 31. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI