Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 164/RMČ/2022


k návrhu na změnu obsazení dotační komise pro hodnocení žádostí v Dotačním programu pro podporu kultury, sportu, volnočasových aktivit, MA 21 a globálních témat v roce 2022Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci Josefa Kutmona - zastupitele MČ Praha 14, na členství v dotační komisi pro oblasti "Sport, tělovýchova a volný čas" a "Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti" pro rok 2022, do kterého byl jmenován na základě usnesení č. 68/RMČ/2022 ze dne 7. 2. 2022


II. j m e n u j e


Ing. Adama Paláta - zastupitele MČ Praha 14, členem dotační komise pro oblasti "Sport, tělovýchova a volný čas" a "Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti" pro rok 2022


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

seznámit členy komise s provedenou změnou

T: ihned

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OSŘK, členové komisí