Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 166/RMČ/2022


k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávací dokumentaci k veřejné

zakázce "Energetická renovace objektů M© v Praze 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů M© v Praze 14"

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit zaslání rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Energetická renovace objektů M© v Praze 14"

T: 29. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OI