Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 167/RMČ/2022


k podání žádosti o dotaci z výzvy č. 1/2022 programu Efekt IIIRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s podáním žádosti o dotaci z výzvy č. 1/2022 programu Efekt III na zavedení systému hospodaření s energií v předpokládané výši 500 000 Kč


II. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o dotaci z výzvy č. 1/2022 programu Efekt III

T: dle podmínek výzvy


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: OI, OŘEŠ