Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 169/RMČ/2022


k podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy

nemovitostí MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit předložení žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 29. 3. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM