Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 170/RMČ/2022


k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích

parc. č. 221/281, parc. č. 221/280, parc. č. 221/428, parc. č. 221/378,

k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 221/281, parc. č. 221/280, parc. č. 221/428, parc. č. 221/378, k. ú. Černý Most, se společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516 dle smlouvy v příloze č. 5


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 221/281, parc. č. 221/280, parc. č. 221/428, parc. č. 221/378, k. ú. Černý Most, se společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516

T: 30. 6. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ