Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 173/RMČ/2022


k udělení souhlasu s výstavbou nafukovací tenisové haly na dvojici kurtů,

s použitím na zimní období, pro TJ Kyje Praha 14, z. s.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s udělením souhlasu s výstavbou nafukovací tenisové haly na dvojici kurtů, s použitím na zimní období, pro TJ Kyje Praha 14, z. s., Hamerská 1307, Praha 9


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit seznámení s usnesením Rady městské části Praha 14 společnost TJ Kyje Praha 14, z. s., Hamerská 1307, Praha 9

T: 31. 5. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM