Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 175/RMČ/2022


volba zástupce městské části Praha 14 v představenstvu Bytového družstva BroumarskáRada městské části Praha 14


I. v o l í


zástupcem městské části Praha 14 v představenstvu Bytového družstva Broumarská pana Jiřího Zajace, narozeného dne XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXX XXX, XXXXX XXXX, 198 00, Praha 9

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


učinit právní jednání k zápisu jeho osoby do obchodního rejstříku jako zástupce v představenstvu bytového družstva

T: 30. 4. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM