Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 99/RMČ/2022


k návrhu na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu č. 5 o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


přijetí další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, dle výroku I.


T: 30. 4. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s.