Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 30. 3. 2010

č. 3/ZMČ/2010

k návrhu na přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit a v oblasti sociální a návazné služby pro zajištění příspěvku na služby v roce 2010


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

1. přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 1.1. v podoblasti kultury a volného času a podle přílohy č. 1.2. v podoblasti sportu a tělovýchovy v roce 2010

2. přidělení grantových prostředků v oblasti sociální a návazné služby podle přílohy č. 2 a č. 4 v roce 2010

II. s c h v a l u j e

1. přidělení grantových prostředků projektům podle přílohy č. 1.1. pořadového čísla 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 a 27 v podoblasti kultury a volného času

2. přidělení grantových prostředků pro zajištění příspěvku na služby podle přílohy č. 3

III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

1. informovat žadatele o přidělení grantu podle přílohy č. 1.1. pořadového čísla 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 a 27 v podoblasti kultury a volného času

T: 10. 4. 2010

2. informovat žadatele o přidělení grantových prostředků pro zajištění příspěvku na služby podle přílohy č. 3

T: 20. 4. 2010

3. podepsat darovací smlouvy ve smyslu bodu II. 1. a II. 2. tohoto usnesení

T: 30. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, KS OÚR, OE, OIA