Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 11/ZMČ/2011


k úkolu pro starostu městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zpracovat a předložit:


1. zprávu o realizaci programu Zdravá městská část a místní Agenda 21 za rok 2010


2. předložit komunitní plán Zdravé městské části na rok 2011


T: 30. 4. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR