Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 12/ZMČ/2011


k rozšíření počtu členů výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. o d v o l á v á

z členství ve výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21 paní Lenku Ottovou


II. j m e n u j e

členy výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21:


Bc. Radek Vondra

Mgr. Eva Jiříková, CSc.

Dejan Veljanovski

Lucie Pražáková

Jitka Chruňáková


III. u k l á d á Radě městské části Praha 14

informovat členy výboru o jejich jmenování

T: 15. 4. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS