Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 13/ZMČ/2011


ke statutu výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

statut výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21 podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí usneseníBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: KS OÚR, předsedkyně výboru