Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 14/ZMČ/2011


ke smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á Radě městské části Praha 14

uzavřít výše uvedenou smlouvu o postoupení pohledávky mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090

T: 30. 3. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OPM, OSMI