Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 16/ZMČ/2011


k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3, k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3, k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á Radě městské části Praha 14

zajistit odeslání žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3, k. ú. Černý Most, odboru evidence, správy a využití majetku MHMP po obdržení stanoviska TSK hl. m. Prahy

T: 31. 5. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI