Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 17/ZMČ/2011


k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25 o velikosti 126 m 2 , k. ú. Hloubětín s Družstvem 591, se sídlem Klánovická 591, Praha 9Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25 o výměře 126 m 2 definovanou jako pozemek parc. č. 782/61, k. ú. Hloubětín, s Družstvem 591, se sídlem Klánovická 591, Praha 9 za celkovou cenu 45 000 Kč


II. u k l á d á Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25 o výměře 126 m 2 definovanou jako pozemek parc. č. 782/61, k. ú. Hloubětín, s Družstvem 591, se sídlem Klánovická 591, k. ú. Hloubětín

T: 15. 5. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI