Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 18/ZMČ/2011


k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 545/15, k. ú. Hloubětín, se společností JRD Hlubočepy, s. r. o.Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 545/15, k. ú. Hloubětín, se společností JRD Hlubočepy, s. r. o., se sídlem Vinohradská 3330/220a, Praha 10, za cenu 70 527 Kč


II. u k l á d á Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 545/15, k. ú. Hloubětín, se společností JRD Hlubočepy, s. r. o.

T: 30. 4. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI