Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

 

U s n e s e n í

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011

 

č. 19/ZMČ/2011

 

k plánu činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2011


Zastupitelstvo městské části Praha 14

 I. s c h v a l u j e

plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2011 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě   

 

II. u k l á d á

kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 14

zajistit plnění výše uvedeného plánu činnosti

 

T: průběžně

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 14