Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 1/ZMČ/2011


k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2010Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2010Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OE