Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 20/ZMČ/2011


k úkolu pro Radu městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit zpracování návrhu řešení dopravy ve starých Kyjích s ohledem na ochranu kostela sv. Bartoloměje, řešení dopravy v ul. Hodějovská a řešení dopravy u KD Kyje


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OVD