Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 8/ZMČ/2011


k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. z v o l i l o

přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit doručení usnesení o zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9

T: 15. 4. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSO

 

Seznam kandidátů na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9


Bc. Ivana KUBÍNOVÁ