Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012

č. 37/ZMČ/2012

 

k ověřeným problémům z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14


 

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

 

  1. formulované problémy vzešlé z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14 dne 11. 5. 2012 a ověřené anketou, viz příloha č. 1, tabulka č. 2
  2. stanovení garantů za jednotlivé problémy dle přílohy č. 3
II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zapracovat opatření a aktivity k řešení problémů definovaných na Dětském fóru Zdravé městské části Praha 14 dne 11. 5. 2012 a ověřených anketou do aktualizace Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 pro roky 2012- 2013 a předložit návrh aktualizace KPZMČ na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

 

T: 18. 12. 2012

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů