Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 38/ZMČ/2012


ke zprávě o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 (září 2012)


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 (září 2012)


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


předložit zprávu o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 30. 9. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů