Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 39/ZMČ/2012


k poskytnutí grantu z programu "Příspěvek na zajištění služby"Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programu "Příspěvek na zajištění služby" (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)

2. doporučení Rady městské části Praha 14 k poskytnutí grantů z programu "Příspěvek na zajištění služby" (příloha č. 2)


II. s c h v a l u j e


poskytnutí grantů dle přílohy č. 3


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smluv se žadateli uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


T: 31. 10. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14

Na vědomí: OSVZ, OE, KS - OÚR