Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 41/ZMČ/2012


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2012



Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2012

příjmy 132.677,77 tis. Kč

výdaje 126.583,62 tis. Kč

z toho:

kapitálové 30.525,93 tis. Kč

běžné 96.057,69 tis. Kč

financování - 6.094,15 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2012 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 21.753 tis. Kč





Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OE