Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 43/ZMČ/2012


III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


6., 7., 8., 9., 10., 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OE