Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 44/ZMČ/2012


k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 042 11 - ORJ 7, 042 20 - ORJ 7 a 042 11 - ORJ 4Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


odepsání nedokončených investičních akcí napořizovaných v letech 1994 - 2006 v celkové částce 1.402.264,20 Kč z účtu 042 11 - ORJ 7, 042 20 - ORJ 7 a 042 11 - ORJ 4 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím OSMI a OE odepsání nedokončených investičních akcí napořizovaných v letech 1994 - 2006 v celkové částce 1.402.264,20 Kč z účtu 042 11 - ORJ 7, 042 20 - ORJ 7 a 042 11 - ORJ 4


T: 31. 12. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI, OE