Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 45/ZMČ/2012


k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 422.001 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 748, ulice Bobkova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 760.753 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 769, ulice Rochovská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 224.425 Kč, váznoucí na bytě v č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


postoupení pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14


T: průběžně


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: KS, OE, SMP- 14, a. s.