Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 46/ZMČ/2012


ke "Studii zklidnění dopravy v oblasti kostela Sv. Bartoloměje"Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


výsledky "Studie zklidnění dopravy v oblasti kostela Sv. Bartoloměje", zpracované Centrem dopravního výzkumu Brno

II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh konkrétních opatření vycházejících ze "Studie zklidnění dopravy v oblasti kostela Sv. Bartoloměje"


T: březen 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: ODOP