Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 47/ZMČ/2012


k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2013Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o dotaci ve výši 400.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2013 vyhlášeného Úřadem vlády ČR


2. závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 285.491 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit zaslání usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 Úřadu vlády ČR


T: 30. 12. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OE