Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 49/ZMČ/2012


k odměnám pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2012 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit vyplacení odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, uvedených v příloze č. 1, stanovenou odměnu


T: 31. 12. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OE, OPM