Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 50/ZMČ/2012


k informaci o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti a o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj v roce 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


předložené informace o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti

a činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj na Praze 14 v roce 2012

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. zajistit užívání Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti


T: 31. 12. 2013


2. předložit zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj za rok 2013

T: 31. 12. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: členové STRR, KS OÚR