Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 55/ZMČ/2012


k návrhu na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/7 a části pozemku parc. č. 221/892 v k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/7 a části pozemku parc. č. 221/892 v k. ú. Černý Most, která je vymezena funkční plochou vedenou v ÚPnSÚ hl. m. Prahy jako území SP - sloužící sportu o výměře cca 2200 m 2 z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/7 a části pozemku parc. č. 221/892 v k. ú. Černý Most prostřednictvím odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy

T: 15. 1. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI