Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 56/ZMČ/2012


k realizaci projektu "Park Pilská"Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


podání projektové žádosti "Park Pilská" s celkovým rozpočtem 31 088 485,52 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost


II. s c h v a l u j e

1. poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha 14, tj. 1 516 961,09 Kč


2. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 10 862 337,71 Kč


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit doložení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 do podané projektové žádosti "Park Pilská" v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

T: 31. 12. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI, OE