Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 57/ZMČ/2012


k návrhu na odepsání evidovaných energetických auditů

z účtu 019


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


odepsání evidovaných energetických auditů z účtu 019 zpracovaných v letech 2003 - 2004 v celkové částce 1.545.098,45 Kč (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím OSMI a OE odepsání evidovaných energetických auditů z účtu 019 zpracovaných v letech 2003 - 2004 v celkové částce 1.545.098,45 Kč

T: 31. 12. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI, OE