Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 58/ZMČ/2012


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012

příjmy 232.305,01 tis. Kč

výdaje 198.329,87 tis. Kč

z toho:

kapitálové 49.394,23 tis. Kč

běžné 148.935,64 tis. Kč

financování - 33.975,14 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 39.928 tis. Kč

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OE