Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 59/ZMČ/2012


k návrhu na 2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012 dle přílohy č. 1Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OE