Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 60/ZMČ/2012


IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


12., 13., 14., 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OE