Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 62/ZMČ/2012


k pověření Rady městské části Praha 14 k vyhlášení grantových řízení městské části Praha 14 na rok 2013Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s vyhlášením grantových řízení pro rok 2013 v oblastech:


600 tis. Kč


s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14

II. p o v ě ř u j e

Radu městské části Praha 14


ke schválení vyhlášení grantových řízení dle bodu I. tohoto usnesení

T: 23. 12. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OSVZ, OÚR, OE