Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 63/ZMČ/2012


k dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit vydání dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602

T: 30. 12. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŠ, OPM, OE, MŠ Štolmířská, OSMI