Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 64/ZMČ/2012


ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace KVIZ Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 ke dni 1. 1. 2013 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

T: 31. 12. 2012


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KVIZ Praha 14, OPM