Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 68/ZMČ/2012


k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení interpelací, námětů a dotazů z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: členové Zastupitelstva městské části Praha 14