Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 69/ZMČ/2012

k průběžnému hodnocení realizace Akčního plánu rozvoje dětských hřišť pro roky 2012 - 2013


 

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu k průběžnému hodnocení realizace Akčního plánu rozvoje dětských hřišť pro roky 2012 - 2013

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14