Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 10. 3. 2015


č. 15/ZMČ/2015


k návrhu na přidělení dotací v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 2015
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. přidělení dotací organizacím žádajících v podoblasti 2A) podpora kultury a umělecká činnost, 2B) sport, tělovýchova a volnočasové aktivity a podoblasti 2C ) podpora Zdravé MČ - MA 21 a 2D) podpora činnosti tělovýchovných zařízení podle seznamu v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


2. přidělení dotací organizacím s navrhovanou částkou podpory celkově přesahující 50 tis. Kč podle seznamu v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


3. znění veřejnoprávní smlouvy v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 2015


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení

T: 20. 3. 2015


2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 30. 4. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ