Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 23. 6. 2015

č. 29/ZMČ/2015

k návrhu na přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" v roce 2015


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


1. přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1

2. uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení

T: 3. 7. 2015

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 31. 7. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS