Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2015


č. 45/ZMČ/2015


k návrhu na přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" v roce 2015
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

1. přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1


2. uzavření veřejnoprávních smluv o přidělení dotací s úspěšnými žadateli dle vzoru schváleného usnesením č. 14/ZMČ/2015 ze dne 10. 3. 2015


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení

T: 31. 9. 2015


2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 31. 10. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS