Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 1. 3. 2016


č. 10/ZMČ/2016


k návrhu na přidělení dotací v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 2016 a schválení veřejnoprávní smlouvyZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. přidělení dotací v podoblastech 2A) podpora kultury a umělecká činnost 2B) sport, tělovýchova a volnočasové aktivity a podoblasti 2C ) podpora Zdravé MČ - MA 21 a 2D) podpora činnosti tělovýchovných zařízení podle seznamu v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


2. nové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2 podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a v tomto smyslu revokuje související 2. odstavec bodu I. usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 ze dne 8. 12. 2015 č. 55/ZMČ/2015, o schválení znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - místní Agendy 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení (příloha č. 4)

II. u k l á d á Radě městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního programu

T: 31. 3. 2016

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli

T: 15. 4. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ